ถึงเวลาที่รอคอยแล้ว ตัวอย่าง Final Fantasy XII : Remake