เตรียมใจและเตรียมเงินให้พร้อมกับ Pokemon Sword & Shield

ถึงเวลาที่รอคอยแล้ว ตัวอย่าง Final Fantasy XII : Remake